Neutralisation (kastration af handyr og sterilisation af hundyr) kan i princippet foretages når som helst.

Vi har de senere år foretaget mange såkaldt “tidlige” neutralisationer. Dvs. at vi anbefaler neutralisation inden første løbetid.

Det indebærer en række fordele.

For kattenes vedkommende bliver de tidligt øremærkede og risikerer derfor i mindre grad at løbe “herreløse” omkring.

For såvel hunde som for katte indebærer tidlig neutralisation en næsten 100% sikkerhed for at dyrene ikke senere udvikler mammacancer (brystkræft), der er en hyppig sygdom hos især ældre dyr.