En hjertesag

1 ud af 10 hunde rammes i løbet af deres tilværelse af en hjertelidelse. Det viser nyere undersøgelser fra England. En tidlig indsats kan forlænge dyrenes liv og forbedre deres livskvalitet ganske betydeligt.

Helt nøjagtig viser undersøgelsen, at 11% af alle hunde går rundt med en hjertelidelse. Nu er det jo ikke sådan, at 11% af alle hunde er syge af hjertelidelser. Mange af hundene lever relativt symptomfri med sygdommen. Jo længere dyrene lever, jo større bliver risikoen for, at sygdommen får betydning for hundens helbredstilstand og livskvalitet. I de sværere tilfælde kan hjertelidelserne give dyret alvorlige problemer og i sidste instans medføre dets død.

Hjertemuskelsygdomme er i stigning

Medfødte hjertelidelser forekommer, men er meget sjældne. Langt de fleste hjertelidelser erhverves. De alvorligste hjertesygdomme er dem, der rammer selve hjertemusklen. Man mener, at denne type af hjertelidelser er i stigning. I hvert tilfælde er det sådan, at man i dag finder mere end dobbelt så mange hunde med den såkaldte “cardiomyopathi” eller hjertemuskellidelse end man gjorde for 25 år siden.

Noget af stigningen skyldes formentlig, at dyrlægerne er blevet bedre til at stille diagnosen eller er blevet mere opmærksomme på lidelsen. Den påvises i dag på ca. 1 ud af 100 hunde og den rammer især store hunderacer. Især “gigantracerne” er disponerede. Det kedelige ved denne meget alvorlige sygdom, hvor patienterne kun har en gennemsnitlig overlevelsestid på 6 måneder, er at den rammer unge og midaldrende hunde. Sygdommen menes at være arveligt betinget.
Slidte hjerteklapper

Den hyppigste hjertelidelse er den såkaldte “endocardiose”, som en sygdom, der med alderen rammer hjerteklapperne. Her er det især de små racer der er i farezonen. Gravhunde, pudler, chihuahua, spaniels og yorkshire terrier er nogle af de racer der hyppigst rammes. Hos en enkelt race, nemlig cavalier king charles spaniel ved man, at et stort antal (mindst 50%) rammes inden de er 4-6 år gamle.

Årsagen ukendt

Man kender ikke årsagen til lidelsen, men den udarter sig ved, at hjerteklapperne efterhånden skrumper. Det medfører, at blodet så at sige pumpes i begge retninger, når hjertekammeret trækker sig sammen. Klapperne holde ikke tæt og en del af blodet løber tilbage til det forkammer, som det kommer fra.

Dyrlægen kan høre en susende bilyd på hjertet. Den skyldes turbulens af blodet. Hjertet begynder at vokse i størrelse i et forsøg på at forbedre effekten, men denne vækst forværrer desværre kun sygdommen. I de milde grader erkender man næppe selv, at der er noget galt. Derfor findes langt de fleste af disse patienter ved de rutinemæssige helbredsundersøgelser, der udføres ved den årlige vaccination.

Diagnosen stilles ved en grundig klinisk undersøgelse, hvor man med stetoskop lytter på hjertets lyde. Røntgen anvendes til at vurdere hjertets form og til at se efter eventuelle lungeforandringer. Også EKG (elektrokardiogram)- undersøgelse anvendes i diagnostikken.

Symptomerne

Hvordan opdager man, at ens hund er syg? Det typiske er, at hunden bliver mere rastløs. Den rejser og lægger sig hyppigere og har sværere ved at finde ro. Det ses eller snarere høres ofte om natten. På et tidspunkt i forløbet begynder hunden ofte at hoste. Man bemærker måske også, at hunden under lufteturene bliver bagefter. Dens tempo nedsættes.

Konditionen er blevet dårligere. Hosten fremkommer ved, at hjertet er vokset så meget, at det begynder at trykke på de store bronkier, og også ved at der trænger væske ud i lungerne. Blodet pumpes ikke hurtigt nok væk fra hjertet. Det ophobes foran hjertet og væske trænger ud i lungerne.

Behandling muligt

Findes der så en behandling, som kan hjælpe disse patienter? Ja, det gør der. Et meget gammelt lægemiddel, digitalis, der er et udtræk af en giftplante (Folium digitalis), anvendes den dag i dag med god virkning. Stoffet giver populært sagt hjertet en bedre sammentrækningskraft. Væskedrivende lægemidler indgår også i behandlingen af endocardiose.

Imidlertid er også andre og mere “moderne” lægemidler er taget i anvendelse. Det drejer sig især om de såkaldte beta-blokkere. Det er medicin, som har regulerende virkning på blodtrykket. Disse stoffer har på en vis måde revolutioneret behandlingen af hjertelidelserne. Der er i dag undersøgelser, som klart viser, at overlevelsestiden forøges ganske betragteligt – især hvis man starter behandlingen meget tidligt i sygdommens udvikling. Derfor er det af stor vigtighed, at man erkender lidelsen så tidligt så muligt.

Chips og saltede peanuts er bandlyst

Heldigvis er det sådan, at hunde, som sættes i behandling i tide, kan leve et næsten normalt liv. Der er dog visse fødemidler, som de ikke længere må få. Det gælder dem, der indeholder meget salt. Salt binder som bekendt vand i kroppen. Saltede chips og saltet pålæg er for eksempel bandlyst. En hjertesvag hund led “salt-døden” efter en animeret fest hos sin familie. Den nød aftenen igennem de tabte saltnødder, chips og lignende, som blev tabt på gulvet. Det var for meget for dens svage kredsløb. Hunden var død af lungeødem (væske på lungerne) inden festen var slut.