Lugter du rigtigt?

Ny forskning giver håb om hjælp på mange problemer med sammenføring af dyr og mennesker, som ikke i forvejen kender hinanden.

Parfumér dig med kattens egen lugt, og I er straks venner. Noget i den retning er konklusionen efter nye forsøg med fremstilling af pheromoner eller duftstoffer fra kattens kindkirtler. De fleste dyrs lugtesans overgår langt, hvad vi kan forestille os. Narkotikahundenes evne til at finde heroin eller andre narkotiske stoffer gemt af vejen i tandpastatuber, falske kuffertbunde osv. er helt fantastisk. Noget tyder på, at genkendelse af egne dufte har en vigtig social betydning.

Ny forskning

Som noget nyt er man nu begyndt at interessere sig for dyrenes evne til at reagere på forskellige kropslugte. Forskningen har blandt andet fokus på de såkaldte pheromoner eller duftstoffer. Man er kommet meget langt i arbejdet på at fremstille visse syntetiske eller kunstige duftstoffer fra katte. Katten udskiller pheromoner fra sine kindkirtler. Den gnider hovedet eller kinderne op ad forskellige ting – bl.a. os mennesker.

Man har den teori, at genkendelsen af egne duftstoffer er med til at få katten til at reagere venligsindet. Kan katten genkende sine egne duftstoffer på et menneske, vil den på forhånd reagere venligt. Den vil så at sige kunne genkende sig selv på os som en forudsætning for familiær eller venligsindet adfærd.

Hvis man kunne fremstille disse duftstoffer syntetisk (kunstigt), kunne vi udnytte det på forskellig vis. Og det er ikke mere fremtid, men en realitet i dag.

Nyt duftstof nedsætter aggressivitet

Det er lykkedes for et fransk laboratorium at fremstille det såkaldte F4-pheromon (allomarkerings pheromon), som er det duftstof, som katten bruger til afmærkning for genkendelse.

Stoffet har været afprøvet i dyreklinikker i Frankrig. Selv om katte normalt er omgængelige og nemme dyr at håndtere i en dyrlægekonsultation, findes der individer blandt patienterne, som ikke lader sig undersøge, uden at der på forhånd er givet beroligende midler.

De er på forhånd aggressive eller angste ved den uvante situation. Ofte er dyrlægebesøget en gang om året den eneste begivenhed, hvor katten forlader sine trygge omgivelser, hvor alt kan genkendes (pga. egne duftmarkeringer). Derfor er det måske ikke underligt, at de reagerer kraftigt i en stresssituation. Også i kattenes egne hjem kan der være aggressivitets-problemer. Undertiden viser katte aggressivitet overfor et familiemedlem – måske typisk det medlem, som ikke er så “vild med katte” og derfor undgår omgang med katten.

Dyrlægerne har været prøveklud

Ved afprøvningen af F4, lod man dyrlægerne parfumere sig med stoffet på arme og hænder inden mødet med de angste/aggressive katte. Resultaterne var forbløffende. Det viste sig nemlig, at de katte, som før var angste og derfor opførte sig som små tigre, nu meget hurtigt opfattede dyrlægen som en venligsindet bekendt.

Duftstoffer allerede på markedet

Pheromonerne til katte er allerede på markedet.

Det såkaldte F3-pheromon, der ordineres af dyrlæger under navnet Feliway, anvendes som et led i behandlingen af bl.a. aggression mellem katte i samme hushold og mod urenlighed eller strinteri.

Ca. 10 % af kattene vil, selv efter kastration og sterilisation, være urenlige og udføre (den naturlige) adfærd: Strinteri. Det er naturligvis til stor gene for katteejerne.

Udviser katten denne adfærd, må man først sikre sig, at katten ikke lider af en fysisk lidelse. Dyrlægen vil især lede efter tegn på urinvejslidelser. Dernæst må man indlede et detektivarbejde, som går ud på at finde forklaringen på strinteriet. Ofte er der tale om, at der er sket ændringer i omgivelserne. Det kan f.eks. være, at naboen har fået en ny kat, som strinter op ad bryggersdøren eller bevæger sig forbi i haven, mens den iagttages af den anden kat. Her kan simple løsninger hjælpe.

Finder man imidlertid ingen “naturlige” forklaringer på strinteriet, kan man anvende en kunstig markering med stoffet Feliway. Det kan vi ikke lugte – og det er trods alt rarere at få på møblerne end kattens urin. Katten tror så, at den allerede har afmærket sig og undlader yderligere strinteri.

F4-pheromonet Felifriend, der dæmper aggression, kan ligeledes skaffes hos dyrlægen.

De nye pheromoner er altså allerede i brug og har vist deres nytte. Der er ingen tvivl om, at vi vil se flere lignende produkter i den nærmeste fremtid. De vil gøre os i stand til at afhjælpe adfærdsproblemer, som vi indtil nu ikke har kunnet løse.

Leave a Reply