Lydangst

Angst for lyde

En meget stor del af vores hunde lider i perioden op til nytår af daglige angstanfald. Det gælder de hunde, som udviser angst for lyde som f.eks. fyrværkeri. Hyppig vejrtrækning, uro, gemmen sig væk under borde og senge eller unormal søgen om trøst og opmærksomhed er en karakteristisk adfærd for de hunde, som er angste.

Nytårsaften

Lydangst kan have flere forskellige grader. Den hund, som kun er bange nytårsaften, når verden går af lave for en kort stund, kan hjælpes med et par piller, trygge omgivelser og en god luftetur, inden det går løs.
På siden om Nytårslyde kan du læse mere om behandlingen, når det gælder denne specielle aften.

Den hund, som er angst, hver gang den hører den mindste lyd, der minder om fyrværkeri, har det dårligt i en lang periode – ja efterhånden hele året. Denne gruppe af hunde har brug for særlig hjælp.

Permanent angst

Kan man gøre noget for at afhjælpe denne form for lydangst? Det kan man! Det kan lade sig gøre at vænne hunden til lydene, men det kræver et intensivt arbejde.

Hvis man tror, at man kan afvænne hunden for sin angst ved at “vise” den, at lydene er ufarlige, tager man fejl. Det nytter altså ikke at tage hunden med ud nytårsaften, og på den måde lade den “indse”, at det er ufarligt. Det vil kun forstærke angsten yderligere.

Man kan så let skade hunden, hvis øvelserne ikke bliver gennemført korrekt. Derfor vil jeg anbefale, at man altid søger rådgivning hos en dyrlæge, inden man går i gang.

Gradvis tilvænning

Behandlingen går ud på at desensibilisere, dvs. langsomt og gradvis tilvænne hunden til de lyde, som den frygter.
Det første skridt er at identificere de lyde, der udløser angsten. Dernæst må man klarlægge tærskelværdien for lydene. Dvs. at man må finde ud af, hvor intensiv eller hvor høj lyden skal være, før angsten udløses. Endelig må man anskaffe lydene. Det kan gøres ved at købe en CD med forskellige lyde, deriblandt nytårslyde.

På høje tid

Desværre er det måske allerede for sent at gå i gang med en behandling i år. Det forholder sig nemlig sådan, at behandlingen kan blive forstyrret, hvis hunden udsættes for de angstudløsende lyde under behandlingen. En desensibilisering foretages bedst på en tid på året, hvor der ikke fyres nytårsfyrværkeri af – hvis der da efterhånden snart kan findes et sådant tidspunkt!
Træningen indledes med at afprøve om de lyde, man har til rådighed på CD’en, nu også virker sådan, at hunden faktisk bliver bange. I nogle tilfælde er det kombinationen af lyd og lysglimt, som udløser angst. Viser hunden angst, når lydene afspilles på stereoanlægget, ja så har man det korrekte “værktøj”, som er nødvendig for det videre øvelsesprogram.

Øvelserne

Nu startes tilvænningsprogrammet. Man planlægger f.eks. en eller to daglige øvelser. Hunden bringes i ro ved, at man kæler for den, leger lidt rolig leg med den eller måske bedst laver små lydighedsøvelser. Nu startes lydene, som afspilles ved meget lav volumen. Forudsat at hunden ikke udviser angst, gennemføres små øvelser i stuen. Man udstyrer sig med en pose med godbidder af høj kvalitet (ost eller kylling).

Godbidderne bruges til at belønne hunden for vel udførte øvelser og rolig adfærd. Går det godt, er første succes i hus. Går det skidt, dvs. at angsten udløses, har man afspillet lydene for højt. Så må man starte forfra dagen efter. Ved næste øvelse skrues en ganske lille smule op for lyden, og de samme øvelser gennemføres. Sådan fortsætter man over de næste uger, indtil lydene kan afspilles for høj volumen uden angstsymptomer fra hunden.

Gå langsomt frem

Det er meget vigtigt, at man ikke går for hurtigt frem. Kommer der undervejs angsttegn fra hunden, må man under ingen omstændigheder trøste eller give opmærksomhed. Det forstærker kun angsten. Sker det, så ignorer hunden og afbryd øvelsen.
Idéen i disse øvelser er at opnå en tilvænning til lydene ved at lave en kobling eller sammenkædning i hundens hjerne mellem noget godt – leg/øvelser og godbidder – og så lydene. Måske kan resultatet blive, at næste gang hunden hører nytårslyde, så kommer den hen for at ville lege og opnå belønning. Det er vel heller ikke så skidt et resultat.

Angstdæmpende medicin

De hunde, som virkelig udviser alvorlige symptomer på angst, bør, som et supplement til behandlingen, have angstdæmpende medicin i den periode, hvor adfærdsøvelserne pågår. Medicinen, som man har til rådighed nu om dage, er stort set uden bivirkninger og kan derfor trygt anvendes.

Den nedsætter angstniveauet i en sådan grad, at det bliver væsentlig nemmere at gennemføre tilvænningen til lydene. At indlede en medicinsk behandling uden at gennemføre en adfærdsbehandling, kan naturligvis have en effekt lige nu og her. Blot må man vide, at man i så fald kun behandler symptomerne og ikke den tilgrundliggende angst.

Leave a Reply