Mad som medicin

Madterapi

En fjernsynsudsendelse den 17/6 handlede om mad som medicin og om maden på de danske hospitaler. Her blev det nævnt, at man efterhånden er blevet mere og mere klar over, hvor stor betydning madens sammensætning har for patientens helbred og patientens mulighed for hurtigere at blive rask igen. Man havde på visse afdelinger indset, hvor vigtig “madterapi” er, og at der er forskel på, hvad man skal spise, når man er rask, og når man af syg.

Har været kendt længe

Som dyrlæge er det svært at forstå, at man ikke er kommet længere hvad angår madterapi i sundhedssektoren. Ernæringens betydning for sundheden og helbredelsen ved sygdom har været kendt i den veterinære verden i mindst 50 år. Mange hunde- og kattepatienter bliver ordineret specialdiæter, “recept-diæt” (Prescription Diet) som led i en kurativ- såvel som i en forebyggende behandling.

Operation for urinrørssten kan undgås

Udviklingen af disse diæter har på mange områder betydet store fremskridt i behandlingen af mange forskellige sygdomme. Ja, i visse tilfælde har den ændrede ernæring simpelthen betydet, at man har kunnet undgå operation. Et eksempel herpå er behandlingen af urinvejssten hos katte. Især kastrerede hankatte har tendens til at danne uringrus, som sætter sig fast i urinrørets yderste ende, med det resultat at katten ikke kan tisse.

Tidligere var man ved urinrørssten nødsaget til at amputere penis og åbne urinrøret ud til huden højere oppe, hvor diameteren er større. Herved var katten bedre i stand til at tisse grus og sten ud. Men selv efter disse operationer var der ofte alvorlige komplikationer, der kunne betyde tidlig. Der er mange årsager til stendannelsen, men én af dem er urinens surhedsgrad (pH). Den hyppigste stentype (struvitsten) kan ikke dannes ved meget surt miljø.

I dag hjælpes disse katte med diætkost. Man har simpelthen fremstillet et kattefoder, som har den egenskab, at urinen forsures så kraftigt, at stenene ikke kan dannes. Det er endog muligt at opløse større sten i blæren ved længere tids skrap diæt. En anden egenskab ved dette specielle foder er, at det indeholder meget lidt magnesium – et metal, som indgår i stendannelsen. Ved at undermætte urinen med magnesium undgås stendannelsen.

Dyrlægens kone fremstillede diætfoder i garagen

Historien bag diætfodermidler til hunde og katte går ca. 50 år tilbage i tiden. En dyrlæge i USA forsøgte sig med at fremstille færdiglavet mad til sine patienter med nyrelidelse. Det var stor en succes. Nabokollegerne hørte om de gode behandlingsresultater. Patienter, som de tidligere måtte opgive at behandle, kunne nu pludselig hjælpes, og snart begyndte de at efterspørge maden. Dyrlægens kone måtte nu forøge produktionen af nyrediæt og måtte tage garagen i brug. Efterhånden blev forholdene for små og en ny virksomhed tog form. I dag er det oprindelige firma overtaget af en multinational koncern og fodringseksperterne har udviklet specialdiæter til næsten alle sygdomsgrupper.

Svært at overholde diæten

I den tidligere nævnte fjernsynsudsendelse sagde lægernes formand, at det næsten ikke er til at få patienterne til at spise den rigtige kost. Det problem burde være noget mindre, når det drejer sig om familiedyrene. Her er det trods alt os, der bestemmer hvad de skal spise, men alligevel oplever jeg ofte, at samme mekanismer, som volder problemer i ernæringen af mennesker gør sig gældende, når dyrene skal have mad. “Det er da synd, at den blot skal have det kedelige tørfoder” – og så får den lige lidt ved siden af. Afmagringskur er et godt eksempel herpå.

Slankekur

Overvægt hører til et af de almindeligst forekommende problemer med såvel hunde som katte. Her er et specialfoder en stor hjælp. Mindre mad og mere motion er selvfølgelig det vigtigste, men har man en hund eller kat, som ikke stiller sig tilfreds med smalkost, er slankediæt en god hjælp. Man får mæthedsfornemmelse på 2 måder. Dels ved at maven rent fysisk fyldes, dels ved at foderet har en vis “energitæthed” dvs. et højt kulhydratindhold. Begge typer af slankefoder er i dag på markedet og virker ganske fortrinligt. Man må nogle gange prøve sig frem med, hvilket af de typer, der virker bedst hos den enkelte patient.

Mange typer diæt

Jeg har her givet nogle få eksempler på sygdomme, som kan afhjælpes med specialdiæter, men der er mange andre. Når man bliver gammel, har man behov for flere mineraler og færre, men bedre proteiner. Sådan en geriatrisk diæt findes. Miniature-racerne har ofte problemer med tandsten og parodontose. Til denne gruppe er der fremstillet en speciel tanddiæt. Der er tale om tørfoder, som indeholder særlige roefibre, der ved tygning sliber tænderne og herved forebygger tandstensdannelse. Hjerte- og nyrepatienter har særlige behov. Hjertepatienter må f.eks. ikke få saltet mad og leverpatienter har behov for særligt letfordøjelige proteiner og sådan kunne jeg blive ved. Sikkert er det, at dyrlægerne har meget gode erfaringer med kostregulering, og færdigdiæterne er kommet for at blive.