Marsvinets ‘dræbere’

”Et sygt marsvin er et dødt marsvin”

Sådan siger man lidt sarkastisk, men det passer nu ikke altid. Og så er der alligevel et gran af sandhed i det. Der findes nogle sygdomme, som ofte medfører aflivning, fordi udsigterne for helbredelse er meget dårlige.

Et populært kæledyr

Marsvinet er et af de mest populære kæledyr i Danmark. Det er der mange gode grunde til. Den lille gnaver er et fortrinligt kæledyr. Det er nemt at passe og ikke særligt dyrt at holde. Det er et omgængeligt og socialt dyr, og så egner det sig også godt til børn.

Marsvin stammer fra Sydamerika, hvor inkaerne holdt dem som husdyr og bl.a. brugte dem som rituelle offerdyr. Marsvin er flokdyr. De trives derfor bedst i selskab med andre. Er marsvinet enedyr, har det behov for meget stor menneskelig kontakt. I praksis er det vanskeligt for mennesker at tilgodese det behov, som marsvinet har for social kontakt, altså være en erstatning for artsfæller. Man bør derfor som hovedregel ikke holde marsvin alene. En stor del af glæden ved at holde marsvin er at iagttage deres naturlige adfærd, og den kommer tydeligst til udtryk, når der flere sammen.

En spændende bolig

Dyrs naturlige adfærd kommer bedst til udtryk, når de gives forhold og omgivelser, som ligner dem de har i naturen. Det kan man ikke sige at en halv avisside stor plastikbund med høvlspåner minder om. Marsvin elsker udfordringer. Brug fantasien når du indretter boligen. Huler lavet af kasser og rør er velegnede og sørg for rigelig plads.

Når man sætter flere marsvin sammen, ja så risikerer man jo hurtigt, at de bliver til flere.

Færdigudviklede unger

Marsvin kan blive 4-8 år gamle. De føder meget ”færdige” unger, som næsten kan klare sig selv fra fødslen. De nyfødte unger har fuldt udviklet pelsdragt. De har åbne øjne, og de har tænder i munden, så de er i stand til at indtage fast føde. Marsvinehunnen går drægtig (gravid) i meget lang tid i forhold til dets størrelse. Drægtighedstiden er ca. 70 dage. Det er længere end for f.eks. hund og kat, som går i ca. 63 dage. Ungerne kan fravænnes allerede efter 4 ugers alderen. Man hører ofte, at hannerne kan finde på at æde ungerne, men det er en skrøne. Denne skrøne er formentlig opstået, fordi hannen lige efter fødslen kan være noget opstemt over, at hunnen kommer i brunst lige efter fødselen. Kurmageri kan derfor mistolkes som aggression og i værste fald føre til uforvaren beskadigelse af de nyfødte. Da man ikke ønsker at hunnen parres på dette tidspunkt, kan det af den grund være fornuftigt at isolere hannen fra resten af familien.

Drægtighedssyge

Drægtighedssyge er som navnet siger en sygdom, som forekommer i drægtigheden. Sygdommen forekommer i den sidste del af graviditeten, hvor energibehovet er stort. Det er en slags stofskiftesygdom, som viser sig ved langsomt svigtende appetit, der senere medfører leverproblemer og nyresvigt. Behandling er oftest nytteløs.

C-vitaminmangel

Mennesker og marsvin er de eneste ”dyr”, som ikke selv er i stand til at danne C-vitamin. Vi er afhængige af tilførsel udefra, gennem maden. C-vitaminmangel medfører skørbug. Sygdommen kan vise sig på flere måder. Nedsat modstandskraft, ledopsvulminger, hoppende (kaninagtig) gang med bagbenene (marsvinelammelse), nedsat vækst osv. Et udvokset marsvin har behov for ca. 10 mg C-vitamin hver dag. Det kan sagtens gives gennem en god og alsidig føde. Grøntsager, især kålarter, indeholder meget C-vitamin. Højt indhold findes i: Grønkål, spinat, peberfrugt, broccoli og persille. Også kinakål, hvidkål, citrusfrugter og kålroer er velegnet. Foderpiller, som mange marsvin fodres med bør være tilsat C-vitamin – check indholdsfortegnelsen. Er der mistanke om skørbug, bør man søge dyrlæge.

Tandfejl

Marsvins tænder er ”rodløse”, dvs. at de vokser hele livet igennem. Gnavere er helt afhængige af et sundt tandsæt. Kan kindtænderne ikke mere formale føden, dør dyret i løbet af dage eller uger, enten pga. af sult eller tilstødende sygdomme, f.eks. infektioner. Det er min erfaring, at tandproblemer er den helt store ”dræber” blandt marsvin. Heldigvis ses tandsygdommene sjældent hos unge dyr, men f.eks. C-vitaminmangel, kan disponere herfor. Især forvoksede kindtænder er alvorligt. Tænderne i underkæben vokser ind over tungen og laver en brodannelse, mens tænderne i overkæben vokser udad mod kinden. Dyret mister efterhånden evnen til at tygge. Det kan vise sig ved, at marsvinet forsøger at spise, men der findes utygget foder i munden. Samtidig fravælges de hårdere fødeemner, f.eks. gulerødder. Dyret begynder at tabe sig. Det kan være en god idé at veje marsvinet regelmæssigt. Så vil man hurtigere blive opmærksom på begyndende problemer. Det kan være en pinefuld død, der venter, hvis man ikke er opmærksom på symptomerne, og kommer til dyrlæge i tide. Er kindtænderne forvoksede, er der som regel intet at stille op. Det tjener derfor dyrets interesse, at lade det aflive.

Parasitter

Skabmider, lus, og pelsmider er blandt de parasitter, som ofte fører til hudsygdomme hos marsvin. Fælles for dem er, at de giver kløe og håraffald og ofte sårdannelser i huden. Der findes i dag på markedet så effektive midler, at ingen af disse sygdomme behøver at betyde store problemer for marsvinene. Et lægemiddel, som gives ved injektion, er meget effektivt mod skab og visse af de nyere antiparasitære midler til hunde og katte, kan anvendes mod lus, skab og pelsmider. Spørg din dyrlæge til råds først. Jo før man får stillet diagnose, jo hurtigere kan behandlingen indledes og jo bedre er udsigterne til en god helbredelse.

Leave a Reply